top of page

Rozpoczeliśmy remont Baszty Prochowej w Kołobrzegu

WSKonsorcjum

17 mar 2023

Remont Baszty Prochowej w Kołobrzegu rozpoczęty

Z początkiem marca rozpoczęły się prace związane z restauracją jedynej pozostałości, nie liczą ruiny Baszty Więziennej, średniowiecznych murów i systemu obronnego Kołobrzegu. Chodzi o Basztę Prochową, odkupioną przez miasto kilka lat temu. Teren wokół zabytku został wygrodzony, a obecnie przystąpiono do prac ziemnych.

W ramach inwestycji, przeprowadzona zostanie kompleksowa renowacja baszty, w ramach której wykonane zostaną m.in. roboty obejmujące izolację ścian fundamentów, ścian zewnętrznych (elewacja), wymianę stolarki okiennej, wymianę pokrycia dachu, a także badania i prace archeologiczne. 

bottom of page